ARBEJDSGANGEN


Tagrensning

I det afskærmede spulehoved sidder bevægelige dyser, som - når spulehovedet i baner trækkes op og ned over tagfladen - renser tagpladerne for enhver form for snavs, belægninger og løse partikler. På dette billede kan man ligefrem se hvor stor forskel der er mellem rensede og de endnu ikke rensede plader.

Alt affaldsvand bliver suget op og filtreret igennem en filter pose som opsamler alt affald og asbest, der bagefter deponeres på godkendt losseplads. Vi udfører kun denne type miljøgodkendte afrensning med typegodkendt udstyr.

Til sidst i rensningen bliver taget spulet rent med vand og bagefter behandles taget med et godkendt og miljøvenligt algemiddel, som dræber de sidste svampe og sporer. Herefter skal taget være tørt, før det kan males. Alt efter vejret kan det ske 1-2 dage efter rensningen. Det er vigtigt at taget er helt tørt - også hvor pladerne overlapper hinanden.